תוספות עבור אנרגטיקה יעילות טובה יותר


שתף מאמר זה עם החברים שלך:

Mark Kedzierski, chercheur au National Institute of Standards and Technology (NIST), a mis au point une methode pour ameliorer l’efficacite energetique des systemes de refroidissement des grands batiments commerciaux. Le principe repose sur l’ajout de petites quantites de lubrifiant dans le liquide de refroidissement, cet ajout amplifiant les transferts de chaleur.

M. Kedzierski a developpe les regles a suivre pour choisir l’additif le plus approprie au type de lubrifiant utilise dans le systeme de refroidissement. L’optimum est atteint lorsque le lubrifiant complete le liquide de refroidissement du point de vue de la tension de surface et de la viscosite.
Le lubrifiant constitue alors une pellicule a la surface du liquide de refroidissement, qui ameliore le rendement de passage en phase gazeuse. Si cette decouverte est validee sur un systeme a grande echelle, elle permettrait d’economiser environ 1% des 320 milliards de kWh utilises
annuellement par les systemes de refroidissement aux Etats-Unis, soit l’equivalent de 5,5 millions de barils de petrole par an.

מקורות et en savoir בתוספת

הערות פייסבוק

השאירו תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים *