כוס כדי לחמם את ביתו


שתף מאמר זה עם החברים שלך:

עם מאוניברסיטת שטרסבורג, יצרנית משיקה זיגוג השמש לאיכויות מבטיח.

« On a tous dans sa maison un mur au soleil qui ne ser à rien ! « . Ce mur, Jean-Marc Robin se propose justement de l’utiliser. En le remplaçant paar un vitrage isolant, doublé d’un système de captation de l’énergie solaire permettant de produire de l’eau chaude ! Rien à voir avec les capteurs opaques traditionnels fixés jusque là sur le toit. L’idée est dévelopée depuis quatre ans par cet industriel, en partenariat avec les équipes de recherche de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Strasbourg. ( anciennement l’ENSAIS )

» Le solaire, ça existe depuis vingt ans. La technique de base a finalement peu évoluée sur le fond. Aujourd’hui, on arrive simplement à capter de plus en plus d’énergie et à en perdre de moins en moins « , explique Jean-Marc Robin.

שקוף ב- 40% משטחשקיפות ובידוד הם מפתחות חדשנות שמגיעה לתוך שלב מסחור היום. זה מגיע בצורה של כוס קלסית, עם זאת, מגולף זכוכית צור, לפני מפעילת סנפירי סליל נחושת מסתתרים מאחורי כהה. בחלקו האחורי, רצועות רעיוניות כסף להגביר עוד יותר את הפרודוקטיביות של המערכת. ברשת מסתובבת נוזל העברת חום על ידי החלפת חום, אז מחמם את המים כדי למתן את הפנים של הדירה.

» Les ailettes, combinées aux bandes métalliques, permettent d’obtenir 95% d’absorption de l’énergie solaire. » Elles jouent aussi le rôle de brise-soleil. « Au droit d’un vitrage classique, l’ensoleillement est généralement tel qu’on ne peut s’y tenir. Là, le rayonnement est très atténué. » Tout en conservant une transparence sur 40% de la surface ! « En plus, on augmente la luminosité en fond de local. »
לעומת זאת, את האיכות הגבוהה של בידוד שנבחר הזיגוג מונעת אובדן החום אל מחוץ למלון ומספקת את אותה הגנה כמו קיר.

30% מצריכת האנרגיה מכוסה

Pour l’heure, le dispositif est installé sur la plate forme Climatherm de l’INSA de Strasbourg où elle fait l’objet de tests sous l’autorité de Bernard Flament, docteur en énergétique. Son développement a bénéficié des aides de l’Anvar et de la région Alsace. Car le marché est prometteur. Dans le secteur public, mais aussi auprès des particuliers. Il faut dire que les performances du système ont de quoi faire rêver. » Dans une maison dite basse énergie, c’est-à-dire qui consomme moins de 6 litres de fuel au m2 par an, on peut considérer qu’un vitrage solaire de 10 m2 couvre 30% des besoins en énergie. » Pour un coût d’installation situé entre 900 à 1100 € au m2.

Jean-Marc Robin est particulièrement prudent quant à la durée nécessaire pour amortir le coût de l’installation, « sans doute de l’ordre d’une dizaine d’années « . Avec l’inconnue des courbes d’évolution des prix des énergies traditionnelles non-renouvelables.

מרכז למחקר פרייבורג, אחת בשטוטגרט, תוקף את הפרויקט, אשר הסתמך על תחנת מזג האוויר של ננסי. ידוע כי באזור אינו זורח דרך איכות השמש שלה!

עם זאת, זיגוג שמש שמר הבטחותיה. יתר על כן, ז'אן-מארק רובין מגלה קשר עם מגזר דיור קולקטיבי ציבורי, שבו המצאתו יכולה למצוא שקעים.

ממזרח הרפובליקני 07 / 03 / 05

ליצירת קשר: ז'אן-מארק רובין, INSA שטרסבורג, 24, BLD הניצחון 67084 שטרסבורג. דואר אלקטרוני: robinsun@web.de


הערות פייסבוק

השאירו תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים *