הורד: ויקטור Schauberger: אנרגיות חיות (מים מערבולת)

עוד ספר 300 על עבודתו של ויקטור שוברבר על הבנת מים וסובלות למידע נוסף: - מאסטרי וידיאו של מים- שוברברג וורטקס - עבודותיו של שוברגר הורידו קובץ (א ייתכן שיידרש מנוי לניוזלטר): ויקטור שוברגר: אנרגיות חיות (מים ומערבולת)

הורדה: פירוליזה וגיזוז עץ לייצור חשמל

פירוליזה וגיזוז לייצור חשמל: תהליכים ושחקנים. Pdf 155 עמודים מלאים מאוד על פירוליזה וגיזוז של עץ וביומסה ואמצעי המרת עץ לחשמל. מסמך ADEME, CIRAD-Forêt et Observ'ER מידע נוסף: - שחרור ביומסה - תרמוליזה של פסולת הורד את הקובץ [...]