הצונאמי: קוראים לסולידריות שלך!


שתף מאמר זה עם החברים שלך:

Nouvelle exceptionnelle suite à la catastrophe Asiatique ! כמה ארגונים הומניטריים צרפתית להכפיל שיחות לתרומות לאחר אסון נחשול באסיה:

- צרפתית Secours Populaire a annoncé avoir débloqué une aide d’urgence de 100.000 euros. Les dons financiers, précise l’organisation humanitaire, peuvent être adressés Populaire Secours צרפתית BP 3303, CEDEX 75123 3 פריז או באתר www.secourspopulaire.asso.fr.

- ארגון פעולה נגד הרעב (ACF), présente depuis 1996 au Sri Lanka, devait affréter un avion-cargo pour y apporter tentes, matériel de communication, groupes électrogènes, équipement d’assainissement d’eau. L’organisation dit "s’inquiéter d’une dégradation prévisible de la situation nutritionnelle". Chèques peuvent être adressés à l’ordre d’Action contre la faim, 4 rue Niepce, 75014 à Paris; CCP 28 20 W Paris ; dons sécurisés sur internet www.actioncontrelafaim.org.

- המשרד של יוניצ"ף בפריז הודיע ​​כי ציוד חירום היה מוכן להישלח בדרך אוויר ממרכז האחסון שלה של קופנהגן. מתנות יוניצ"ף "רעידת אדמה חירום בדרום אסיה," BP 600, 75006 פריז.

- הצלב האדום הצרפתי; (CRF) a précisé pour sa part qu’elle "relaye" auprès des Français l’appel de la Fédération internationale de la Croix -Rouge et du Croissant-Rouge qui a lancé dimanche un appel pour recueillir 5 millions d’euros pour venir en aide à quelque 500.000 personnes. Dons à Croix – Rouge Française "Séisme Asie" BP 100, 75008 Paris או www.croix-rouge.fr

- הוועדה הקתולית נגד רעב לפיתוח (CCFD), qui soutient "depuis des années des dizaines d’associations locales dont plusieurs ont été durement touchées par cette catastrophe", demande d’aider ces associations "afin qu’elles puissent relancer au plus vite leurs programmes de travail". תרומות CCFD, 4 75001 rue Jean Lantier פריז; המחאות לפקודת CCFD "חירום אסיה"; עברות המק"ס 46 00 F - פריז.

– Le Secours Islamique français a débloqué 200.000 euros pour les "premières aides d’urgence" et lance un appel pour réunir un million d’euros. Dons au compte postal CCP 29 19 D Paris ou sur internet www.secours-islamique.org/dons.

אנו מודים לך על אותם!


הערות פייסבוק

השאירו תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים *