הורד: חשב את טביעת הרגל האקולוגית שלך


שתף מאמר זה עם החברים שלך:

Dossier de Passerelle Eco spécial Empreinte ecologique, autrement dit l’impact qu’a votre manière de vivre et vos habitudes ( alimentaires, déplacements…etc ) sur l’environnement. Un petit test permet de calculer votre empreinte ecologique.

הגדרה

L’empreinte écologique d’une population humaine correspond à la surface écologique productive nécessaire au maintien durable de la population à son niveau de vie actuel, c’est-à-dire :
Pour fournir l’énergie et les matières premières consommées par la population
Pour éliminer et tous les déchets de la population avec sa technologie.

La surface écologique productive est constituée de forêts, de terres cultivées, et de pâturages. Elle comprend également l’eau potable et les ressources des océans. tirée de la page : http://www.passerelleco.info/article.php3?id_article=314

קובץ הורד (מנוי לניוזלטר עשוי להידרש): Calculez votre empreinte écologique

הערות פייסבוק

השאירו תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים *