מהו מנוע Pantone?


שתף מאמר זה עם החברים שלך:

Qu’est ce que le système ou « moteur » Pantone ? (המונח מנוע פנטון שם מטעה הוא, זה הוא תהליך או מערכת הרכבה על מנועים קיימים)מילות מפתח: מערכת, מנוע פנטון, מים בתהליך, פיצוח דלק, עיבוד, בקרת זיהום

שמו בא הממציא האמריקאי פול פנטון בחרה מסיבות שונות, לשדר באינטרנט התוכניות של המצאתו. זוהי דרך שידור זו, שמוסר באתר Quanthomme מצאתי את התהליך ואז הבנתי סוף מהנדס הפרויקט שלי של מחקרים שבדקו את הנושא (ראה: פנטון מנוע הדו"ח).

La raison principale de cette diffusion étant, je pense, qu’il est incapable de développer lui-même son invention. En effet; mon voyage aux USA pour rencontrer Mr Pantone a été plus que décevant. Pour plus de détails sur cette rencontre, je vous invite à lire la page « Pantone מנוע ואני« . Néanmoins le concept de son invention est intéressant.

מבחינה טכנית זה הוא שינוי פשוט למדי שניתן לבצע על כל מנוע בנזין או דיזל קיים. הרעיון המרכזי הוא להתאושש קצת חום (איבוד חום) של גזי פליטה כדי pretreat הדלק ואת (תערובת פחמימנים) צריכת האוויר. כמות המים משמשת גם את התערובת הצריכה. המים תורמים ליעילות של התהליך אבל צריך להיזהר זה בהחלט לא מנוע מים.

En fait, il s’agit d’un échangeur de chaleur récupérant une partie des calories des gaz d’échappement pour les « transférer » aux gaz d’admissions frais. Sachant qu’environ 40% du carburant consommé dans un moteur est perdu dans l’échappement l’idée de récuperer une partie de ces pertes est intéressante. Néanmoins l’échangeur, nommé aussi réacteur, est spécial puisqu’il est constitué d’un espace annulaire très étroit qui, semble t-il, favorise son efficacité mais ceci mérite de plus amples investigations. Le principal résultat est une dépollution trés impréssionnante des gaz d’échappement comme le montre les : מדידות זיהום של פנטון מנוע.

Je tenais à préciser que, pour le moment il n’est pas prouvé scientifiquement qu’une réaction autre qu’un échange thermique et un cracking des hydrocarbures se passe dans le réacteur. On peut lire de diverses sources bien des incertitudes et inexactitudes à propos de cette invention comme, par exemple, le fait que le réacteur cracke la molécule d’eau en hydrogène ou pire que le réacteur peut traiter des déchets nucléaire. Seules des études scientifiques pourraient confirmer ou infirmer ces « hypothèses affabulatrices ». Par exemple j’ai prouvé durant mon projet qu’il n’y avait pas d’hydrogène (H2) pur en sortie de réacteur et pourtant on peut encore entendre ou lire que le réacteur cracke l’eau…

למפקפקים את היעילות של הגדרה זו, אנו מזמינים אותם לקרוא סקירת הלחץ של מים מסוממים רכב עירוני Vitry-sur-אורן.

למידע נוסף?

- פנטון הרכבה באולם ב Vitry-sur-אורן
- לקבלת מידע נוסף על מערכת זו, נא לקרוא את הדף התוצאות העיקריות
- עיסוק Pantone
- בקר פורום גופי פנטון


הערות פייסבוק

השאירו תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים *