גזי חממה: פליטות צרפתיות בחזרה


שתף מאמר זה עם החברים שלך:

Les émissions françaises de gaz à effet de serre ont augmenté de 0,5% en 2003, d’après un inventaire que la Mission interministérielle de l’effet de serre (Mies) vient de mettre en ligne. C’est le secteur résidentiel-tertiaire qui est la principale origine de cette hausse: après une amélioration en 2002, ses émissions augmentent de nouveau de 6,8%. Sur la période 1990-2003, elles se sont accrues de 14,3%. Les émissions de l’industrie de l’énergie connaissent également une hausse (+2,4%). Le secteur des transports fait pour une fois figure de bon élève, avec une stabilisation de ses émissions en 2003 (mais elles ont augmenté de 22,7% depuis 1990). Les industries manufacturières poursuivent leur baisse tendancielle, gagnant encore 1,3%, ce qui porte la réduction totale de leurs émissions à 21,8% depuis 1990.
בסך הכל הפריקות הצרפתיות עלו 0,5% ביחס לשנה קודמת אך ירד מאז% 1,9 1990. תחת פרוטוקול קיוטו והחובות האירופיים שלה, צרפת חייבת לייצב פליטות 2008-2012 (חמש ממוצע לשנה) ב רמה של 1990.


הערות פייסבוק

השאירו תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים *