התפתחות טכנולוגיות טרקטור חקלאיות

התפתחות הטכנולוגיות החקלאיות בעשורים האחרונים הטרקטורים החקלאיים הם חלק מהציוד שהפיק תועלת מהחידושים המכניים של המאה העשרים. אם הדגמים הראשונים נולדו בסוף התשע עשרה, יימשכו מאה שנה עד שהם יגיעו למקסימום הביצועים שלהם. ההתפתחות של הטכנולוגיות תאפשר את השיפור [...]