כתובת אתר חדשה של forumאנרגיות, חיסכון, בידוד, חימום, הובלה ...

לס forumיש לאתר כתובת חדשה: https://www.econologie.com/forumהפניות הוחלפו מאז הכתובת הישנה נותרה "תקפה". עם זאת, מנהלי אתרים של בלוגים או אתרים שקשרו בין שלנו forumהם יכולים לעדכן את כתובת האתר הזו. תודה כריסטוף