עמנואל Giboulot בבית המשפט: הדברה זיהום של מחויבות?

א. גיבולוט הוא חקלאי אורגני שסירב להשתמש בחומר הדברה שהוא מחשיב כמסוכן לבריאות ולאיכות הסביבה, ה- 24 פברואר הוא זומן לבית הדין הפלילי עם עונש שנגזר עליו 6 חודשי מאסר בפועל ו- 30 000 יורו. בסדר !! ניתן אפוא לגנות את כל החקלאות "המנומקת" על ידי תורת המשפט ... בגין "אי זיהום" [...]