נמצאו תוצאות חיפוש 5821

נָקוּב סן-לא-סן
20/01/19, 20:52
פורום: לתחבורה חשמלית: מכוניות, אופניים, תחבורה ציבורית, מטוסים ...
נושאים: אוטובוסים חשמליים
תשובות: 26
צפיות: 5598

Re: אוטובוסים חשמליים

Sans bruit, Flixbus fait mieux que le rail C'est une affirmation très péremptoire! Ne s'agit il pas là d'un article publicitaire déguisé? Il me parait difficile de comparer un train électrique doté d'une autonomie illimité d'avec un autocar à batterie difficilement capable de dépasser les 150kmXCHARXXCHARXXCHARX XCHARXXCHARXXCHARX
נָקוּב סן-לא-סן
20/01/19, 13:48
פורום: חברה ופילוסופיה
נושאים: פרנסואה Roddier, תרמודינמיקה והחברה
תשובות: 461
צפיות: 51727

Re: פרנסואה Roddier, תרמודינמיקה והחברה

Effondrement et éducation 19 janvier 2019 François Roddier Comme je le montre dans ce blog et je l’explique dans mon nouveau livre « De la thermodynamique à l’économie », un effondrement économique est un processus naturelXCHARX Toute économie traverse nécessairement des phases de criseXCHARX L’amplitude desXCHARXXCHARXXCHARX
נָקוּב סן-לא-סן
18/01/19, 11:07
פורום: אסונות הומניטריים, טבעי, אקלים ותעשייתי
נושאים: האגדה של ההתחממות האנתרופוגנית ואת המאבק נגד CO2
תשובות: 201
צפיות: 5387

Re: האגדה של ההתחממות האנתרופוגנית ואת המאבק נגד CO2

(XCHARXXCHARXXCHARX) pas plus que la courbe de consommation de chewing-gums au 20ème siècle, en phase avec celle du nombre d'ascenseurs installés, ne démontre que le chewing-gum favorise les ascenseursXCHARX Sauf que la commercialisation de chewing gum remonte à 1872 et le premier ascenseur public en 1857XCHARXLes deux invXCHARXXCHARXXCHARX
נָקוּב סן-לא-סן
17/01/19, 20:50
פורום: חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
נושאים: גינון על הירח בחלל? חקלאות חוצנית
תשובות: 22
צפיות: 968

Re: גינון על הירח בחלל? חקלאות חוצנית

Ouai c'est cool et en plus on pourra enfin relancer les essais nucléaires! : Mrgreen:

Une base sur la Lune et après une base sur Mars,ok mais ensuite?
נָקוּב סן-לא-סן
17/01/19, 20:40
פורום: צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה
נושאים: רזולוציה 2019: (לנסות) לא לקנות שום דבר חדש! חרם על החדש?
תשובות: 67
צפיות: 1978

Re: 2019 החלטה: (לנסות) לא לקנות שום דבר חדש! חרם על החדש?

Il n'est nullement nécessaire de se lancer dans un "boycott du neuf" puisque la tendance actuelle tends naturellement vers le reconditionnement des matériels usagés afin de leurs garantir une seconde vie.C'est le cas notamment avec les smartphones,et cela se développe également dans le prê...
נָקוּב סן-לא-סן
17/01/19, 18:45
פורום: צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה
נושאים: רזולוציה 2019: (לנסות) לא לקנות שום דבר חדש! חרם על החדש?
תשובות: 67
צפיות: 1978

Re: 2019 החלטה: (לנסות) לא לקנות שום דבר חדש! חרם על החדש?

A l'heure d'aujourd'hui (et la tendance devrait se poursuivre)nous sommes très loin d'un monde robotisé. Globalement l'utilisation de robots,notamment dans le domaine des services est une gabegie. L'automatisation n'est pas une tendance pour elle même,mais une tendance pour favoriser la rentabilité....
נָקוּב סן-לא-סן
17/01/19, 14:40
פורום: חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
נושאים: גינון על הירח בחלל? חקלאות חוצנית
תשובות: 22
צפיות: 968

Potager sur Mars?

La planète rouge serait-elle propice à la culture d’espaces verts ? A l’université Wageningen, aux Pays-Bas, des chercheurs ont reconstitué artificiellement le sol de Mars, grâce aux échantillons rapportés par la sonde Viking 1, pour y faire pousser des fleurs et des légumesXCHARX Les résultats de l’étuXCHARXXCHARXXCHARX
נָקוּב סן-לא-סן
14/01/19, 23:26
פורום: דלקים מאובנים: נפט, גז, פחם, גרעיני (ביקוע ואיחוי)
נושאים: אפוד צהוב: האם הקריאה של 17 בנובמבר מוצדקת? #GiletsJaunes
תשובות: 1221
צפיות: 21943

Re: צהוב Vests: האם השיחה 17 נובמבר מוצדקת? #GiletsJaunes

On ne voit pas en regardant l'histoire, une montée continue des violencesXCHARX Le niveau de violence * n'a jamais cessé d'augmenter en réalité,mais celle ci a subi des transformations et a été massivement externaliséXCHARX La première guerre mondiale à fait plus 18 millions de morts et la seconde 67 millionXCHARXXCHARXXCHARX
נָקוּב סן-לא-סן
14/01/19, 11:37
פורום: דלקים מאובנים: נפט, גז, פחם, גרעיני (ביקוע ואיחוי)
נושאים: אפוד צהוב: האם הקריאה של 17 בנובמבר מוצדקת? #GiletsJaunes
תשובות: 1221
צפיות: 21943

Re: צהוב Vests: האם השיחה 17 נובמבר מוצדקת? #GiletsJaunes

Les forces chargées du maintien de l'ordre, je ne connais pas l'évolution de leur nombre, elles ont peut-être diminué à l'image de policiers (de proximité...). Par contre elles sont dorénavant "suréquipées", l'apparition des armes de type flashball, LBD (non létales ou à impact létal dimi...
נָקוּב סן-לא-סן
13/01/19, 17:37
פורום: דלקים מאובנים: נפט, גז, פחם, גרעיני (ביקוע ואיחוי)
נושאים: אפוד צהוב: האם הקריאה של 17 בנובמבר מוצדקת? #GiletsJaunes
תשובות: 1221
צפיות: 21943

Re: צהוב Vests: האם השיחה 17 נובמבר מוצדקת? #GiletsJaunes

לחשוב שאפשר לקיים הפגנות ללא אלימות (בצד המפגינים של המשטרה) היא להראות ילדותיות נאיבית ביותר! אה מצטער אבל רוב ההפגנות (למעט אפודים צהובים התנועה) נעשים בצרפת בשלווה: לא אלימות ולא ...

עבור חיפוש מתקדם