נמצאו תוצאות חיפוש 10171

נָקוּב אחמד
23/10/21, 23:14
Forum : שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
נושאים: Geoengineering: לקרר את כדור הארץ מפני התחממות
תשובות: 204
צפיות: 100970

Re: הנדסה גיאוגרפית: קירור כדור הארץ מפני התחממות כדור הארץ

Je ne sais pas où tu vois que l'énergie, dans ce cas, d'ailleurs très particulier, est gratuite et virtuellement inépuisable, puisque, d'une part elle est prétexte à mettre en œuvre des ressources qui ne le sont pas et que d'autre part elle renforce les causes initiales en s'efforçant (?) d'en minim...
נָקוּב אחמד
23/10/21, 22:36
Forum : שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
נושאים: Geoengineering: לקרר את כדור הארץ מפני התחממות
תשובות: 204
צפיות: 100970

Re: הנדסה גיאוגרפית: קירור כדור הארץ מפני התחממות כדור הארץ

Dans tous les cas, le rôle de l'industrie ou de toute activité, est de générer de la valeur abstraite (ou sinon d'en prélever sur la masse produite). Fabriquer une chose et son contraire ne sont donc nullement illogiques de ce point de vue.
נָקוּב אחמד
20/10/21, 19:43
Forum : שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
נושאים: הגבלה העולמית: איך CO2?
תשובות: 401
צפיות: 64945

Re: הגבל את ההתחממות: כמה CO2?

En son temps (il était très novateur), Ivan Illitch s'était posé le problème de la technologie et il s'est évertué a distinguer celles qu'il appelait "friendly" (technologies douces, au sens d'appropriables) et les autres. C'était une démarche sympathique, peut-être cependant d'application...
נָקוּב אחמד
20/10/21, 09:06
Forum : שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
נושאים: הגבלה העולמית: איך CO2?
תשובות: 401
צפיות: 64945

Re: הגבל את ההתחממות: כמה CO2?

כמובן שיש צמיחה, אך גם חלוקת העבודה וההיררכיזציה המתקדמת מאוד (כוח, ידע) של החברה המאפשרים סוג של חברה תעשייתית: כל התנאים הללו המזיקים לחיים הם הכרחיים.
נָקוּב אחמד
19/10/21, 20:15
Forum : שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
נושאים: הגבלה העולמית: איך CO2?
תשובות: 401
צפיות: 64945

Re: הגבל את ההתחממות: כמה CO2?

דבר והיפוכו...
נָקוּב אחמד
19/10/21, 13:00
Forum : שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
נושאים: הגבלה העולמית: איך CO2?
תשובות: 401
צפיות: 64945

Re: הגבל את ההתחממות: כמה CO2?

Devenir a-croissant, comme le souhaitait Eclectron , n'est logiquement pas suffisant, puisque ça ne fait effectivement que ralentir le processus, comme le souligne très justement Abc . Le vrai souci est celui de l'incompatibilité d'une société industrielle* d'avec le vivant . Malheureusement, parmi ...
נָקוּב אחמד
18/10/21, 19:16
Forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
נושאים: האם הייתה תמותה עודפת בשנת 2020 או לא? ***
תשובות: 292
צפיות: 8235

Re: האם הייתה תמותה עודפת בשנת 2020 או לא? ***

דלקת קרום המוח, לעומת זאת, אינה משפיעה על אלה ללא מוח ...
נָקוּב אחמד
18/10/21, 19:08
Forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
נושאים: האם הייתה תמותה עודפת בשנת 2020 או לא? ***
תשובות: 292
צפיות: 8235

Re: האם הייתה תמותה עודפת בשנת 2020 או לא? ***

"Face à une maladie, les plus fragiles sont souvent les plus durement touchés" constituerait un énoncé plus correcte, me semble-t-il.
נָקוּב אחמד
18/10/21, 19:06
Forum : שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
נושאים: הגבלה העולמית: איך CO2?
תשובות: 401
צפיות: 64945

Re: הגבל את ההתחממות: כמה CO2?

אני רואה בזה יותר עילה להחיות את הכלכלה ולהתכונן לתקופה שלאחר הנפט (לא במובן זה שיהיו יותר, אבל פחות). ציד CO2 האם זה לא יהיה גלגול של "בזבוז" של שנות ה -70?

עבור חיפוש מתקדם