נמצאו תוצאות חיפוש 9308

נָקוּב אחמד
02/08/20, 21:29
פורום: אסונות הומניטריים, טבעי, אקלים ותעשייתי
נושאים: מצב נפשי לעתיד בר-קיימא
תשובות: 1654
צפיות: 51309

Re: מצב נפשי לעתיד בר-קיימא

Merci pour la traduction: ce n'était vraiment pas clair. Le reste ne l'est guère plus: comment expliquer par exemple, contre toute expérience, que ce mélange "parfait" imploserait lorsque l'hydrogène s'oxyde brutalement?
נָקוּב אחמד
02/08/20, 18:58
פורום: אסונות הומניטריים, טבעי, אקלים ותעשייתי
נושאים: מצב נפשי לעתיד בר-קיימא
תשובות: 1654
צפיות: 51309

Re: מצב נפשי לעתיד בר-קיימא

Ton lien est sacrément foutraque et l'histoire de l'implosion pas plus convaincante (arguments fantaisistes)...
Comment (entre autres) expliquer qu'avec 5% d'H, on aboutisse à une combustion stœchiométrique?
נָקוּב אחמד
30/07/20, 21:50
פורום: חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
נושאים: הגינה שלי במטבח
תשובות: 1456
צפיות: 102977

Re: המטבח שלי בגינה של המאמץ לפחות

Le développement du mildiou demande une certaine durée d'exposition à l'humidité (je ne me souviens plus si c'est une ou deux heures :oops: ), si on arrose en aspersion lorsque les conditions d'évaporation rapide sont remplies, il n'y a rien à craindre, que ce soit en plein champ ou en tunnel (souve...
נָקוּב אחמד
30/07/20, 18:43
פורום: שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
נושאים: את הנתונים העדכניים ביותר מ ההתחממות הגלובלית
תשובות: 756
צפיות: 65417

Re: את הנתונים העדכניים ביותר מ ההתחממות הגלובלית

כן, אני מסכים לחלוטין: אם אני מציין שימוש לא מקומי, זה בדיוק מכיוון שבמקרים רבים, במיוחד פרויקטים בקנה מידה תעשייתי, הוא ממוקם באזור הרבה פחות חיובי מהערכים התיאורטיים.

תודה על התיקון הקטן. 8)
נָקוּב אחמד
30/07/20, 16:38
פורום: שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
נושאים: את הנתונים העדכניים ביותר מ ההתחממות הגלובלית
תשובות: 756
צפיות: 65417

Re: את הנתונים העדכניים ביותר מ ההתחממות הגלובלית

Je te remercie vivement pour ta réponse, Sicetaitsimple : je vais l'archiver. Comme les 15% d'humidité sont un peu optimiste (je table plus sur 20% pour des utilisateurs soigneux), j'en déduis que l'on se situe donc (dans le cas de récolte locale) grosso modo dans les mêmes valeurs que celles résult...
נָקוּב אחמד
29/07/20, 19:58
פורום: שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
נושאים: את הנתונים העדכניים ביותר מ ההתחממות הגלובלית
תשובות: 756
צפיות: 65417

Re: את הנתונים העדכניים ביותר מ ההתחממות הגלובלית

Elle ne m'a pas convenu lorsqu'elle n'était pas accompagnée des commentaires adéquats. Mais je te remercie pour cette dernière réponse. 8) Si l'on suppose un combustible bois, de proximité, avec un taux d'humidité correct (pas anhydre!), peux-tu me préciser quel serait l'écart d'avec le charbon (un ...
נָקוּב אחמד
29/07/20, 16:16
פורום: שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
נושאים: את הנתונים העדכניים ביותר מ ההתחממות הגלובלית
תשובות: 756
צפיות: 65417

Re: את הנתונים העדכניים ביותר מ ההתחממות הגלובלית

Bon, certaines données retenues sont peut-être un peu hasardeuses, mais quel serait pour toi un résultat comparatif plus juste? ...sachant que 15% d'humidité résiduelle est un maximum* et donc un peu optimiste (le bois reprend un peu d'humidité en saison hivernale, lorsqu'il est utilisé). Le résulta...
נָקוּב אחמד
29/07/20, 10:49
פורום: שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
נושאים: את הנתונים העדכניים ביותר מ ההתחממות הגלובלית
תשובות: 756
צפיות: 65417

Re: את הנתונים העדכניים ביותר מ ההתחממות הגלובלית

איזנטרופ, אתה כותב: ל- Ademe לא היו את אותן תוצאות בשנת 2010, הוא יבין ... איננו יכולים להשוות הנמקה מבוצעת לחוברת פרסום ... פשוט, אני לא מבין שום דבר לגבי הגלובי-גולבה שלך: מדוע לנסות להטביע את הדגים במערבולים מתחמקים? יש לי ...
נָקוּב אחמד
28/07/20, 22:08
פורום: שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
נושאים: את הנתונים העדכניים ביותר מ ההתחממות הגלובלית
תשובות: 756
צפיות: 65417

Re: את הנתונים העדכניים ביותר מ ההתחממות הגלובלית

On ne peut résumer ça à une comparaison telle que tu la décris... C'est quoi autrement: "ne vaut pas grand chose"?

עבור חיפוש מתקדם