נמצאו תוצאות חיפוש 13534

נָקוּב Remundo
03/02/23, 22:30
Forum : חברה ופילוסופיה
נושאים: פוליטיקה צרפתית: איזה עתיד של מקרון (וצרפת) ומדוע?
תשובות: 3800
צפיות: 216073

Re: פוליטיקה צרפתית: איזה עתיד של מקרון (וצרפת) ולמה?

אה, כן, עם 200 הטנקים שלנו, אנחנו גם הולכים לתקוף את איראן ורוסיה.

מאקרונט בתור שר המלחמה, נונו האדון במנהל חשבונות צווארון גולף 19°C
נָקוּב Remundo
03/02/23, 19:27
Forum : חברה ופילוסופיה
נושאים: רפורמה בפנסיה
תשובות: 66
צפיות: 2563

Re: רפורמה בפנסיה

אני לא יודע אם העתירות השונות מקובצות יחד.

חתמתי על זה של דופונט איינן.

אסור לפזר את זה...
נָקוּב Remundo
03/02/23, 00:19
Forum : אסונות הומניטריים, טבעי, אקלים ותעשייתי
נושאים: המתיחות עם רוסיה באוקראינה
תשובות: 5902
צפיות: 316897

Re: מתיחות עם רוסיה באוקראינה

Cela va à l'encontre de la doctrine de dissuasion nucléaire qui a toujours été observée. "frappe nucléaire préventive" : ces 3 mots juxtaposés font frémir... Zelenski a perdu toute raison, mais on le savait déjà. Je pense que ni l'OTAN, ni la Russie ne veulent engager des armes nucléaires,...
נָקוּב Remundo
02/02/23, 22:09
Forum : אסונות הומניטריים, טבעי, אקלים ותעשייתי
נושאים: המתיחות עם רוסיה באוקראינה
תשובות: 5902
צפיות: 316897

Re: מתיחות עם רוסיה באוקראינה

מממ לא !!

Nono La Mrd a dit :
"nous allons couler l'économie russe"

Méthode ?
"19°C avec pull à col roulé"

: רעיון:
נָקוּב Remundo
02/02/23, 22:03
Forum : אסונות הומניטריים, טבעי, אקלים ותעשייתי
נושאים: המתיחות עם רוסיה באוקראינה
תשובות: 5902
צפיות: 316897

Re: מתיחות עם רוסיה באוקראינה

bon, je ne suis pas spécialiste militaire, mais... chars ukrainiens X00 contre chars russes X0 000 soldats ukrainiens X00 000 contre soldats russes X 000 000 artillerie russe supérieure en qualité et quantité maîtrise du ciel par les russes, la plupart des aérodromes HS car pilonnés. infrastructures...
נָקוּב Remundo
02/02/23, 21:53
Forum : חברה ופילוסופיה
נושאים: עליבות בית הספר
תשובות: 94
צפיות: 2360

RE: עליבות בית ספר

Nihilo a raisonné sur l'énergie, ce qui lui a donné un ordre de grandeur. Mais physiquement, il y a une erreur, il faut raisonner sur le champ en lui-même. En réalité, le caractère quadratique des champs de pesanteur multiplie par deux la petite quantité z/RT RT/(RT+z) = 1 / (1+z/RT) dong g/g0 = (1+...
נָקוּב Remundo
02/02/23, 18:36
Forum : חברה ופילוסופיה
נושאים: עליבות בית הספר
תשובות: 94
צפיות: 2360

RE: עליבות בית ספר

ah pour ceux qui veulent la variation, voici la formule exacte de g (qui n'est pas constante, mais presque pour "les petits oiseaux") g = g0 x (RT/(RT+z))² avec g0 le champ de pesanteur 9,81 m/s² au niveau de la mer. RT rayon terrestre (6400 km) z altitude de l'avion (10 km, guère plus). a...
נָקוּב Remundo
02/02/23, 00:37
Forum : חברה ופילוסופיה
נושאים: פוליטיקה צרפתית: איזה עתיד של מקרון (וצרפת) ומדוע?
תשובות: 3800
צפיות: 216073

Re: פוליטיקה צרפתית: איזה עתיד של מקרון (וצרפת) ולמה?

אוליבייה וורו בדיאלקטיקה השחצנית והרמאית הרגילה שלו, החוסה על הפלוטוקרטיה המקרון.

המרפא, צנוע, כן וישר, אבל עני וחסר אונים.

עבור חיפוש מתקדם