מיל משפטי: נתונים משפטיים חשמל ממקורות מתחדשים באירופה

שתף תוכן זה עם:

Mise en ligne d’une base de données juridiques sur les énergies renouvelables électriques dans l’UE-25

Depuis le 13 août 2008, toute personne intéressée peut accéder gratuitement à une base de données en ligne contenant, pour les états membres de l’Union européenne des 27, des informations juridiques importantes sur les mesures nationales actuellement en vigueur dans le domaine des énergies renouvelables électriques (systèmes de soutien et accès au réseau).

Intitulé « RES LEGAL » et mis à disposition par le Ministère fédéral de l’environnement (BMU), le site, bientôt disponible en anglais, est accessible à l’url : http://www.res-legal.eu

התקנות מפורטות עבור כל טכנולוגיה מתחדשת (רוח, PV, גיאותרמית, ביומסה, הידראולי). שתי הקטגוריות "תמיכה" ("Förderung") ו"גישה לרשת "(" Netzzugang ") מחולקות כל אחת לשלוש תת-תחומים:
– aperçu de la situation juridique;
– aperçu du soutien/accès au réseau;
– informations détaillées sur les instruments de soutien/sur la réglementation concernant l’accès, l’utilisation et le développement du réseau.

– Michael Schroeren, Service presse – BMU-Pressereferat, Alexanderstraße 3, D10178 Berlin – tél : +49 301 830 52010, fax : +49 301 830 52016 – email : presse@bmu.bund.de
– Base de données : http://www.res-legal.eu
– Site Internet du BMU : http://www.bmu.deמקור: BE גרמניה

עוד: חשמל ירוק וסוגיות משפטיות

הערות פייסבוק

שתף תוכן זה עם:


השאירו תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים *