כלכלה: כמה ושגשוג צנע מתקדם

כלכלה וחברה: כמה ושגשוג צנע פרוגרסיבי או מדינת הרווחה כדי שוטר המדינה. הוויכוח הפוליטי הוא מוגבל במידה רבה בתחום ניהול אינטרסים מנוגדים של קבוצות חברתיות שונות, דרך פשרה פוליטית שמטרתה להבטיח מספיק לתחזוקת המבנה החברתי. תחתי [...]

זרוק את המסכה

הם הגבולות הפיסיים לצמיחה רלוונטית?

האם המגבלות הגופניות לצמיחה [1] רלוונטיות? מאז הביטוי המפורסם של KE Boulding [2] כמו גם פרסום הדו"ח של מועדון רומא, הגבול הפיזי הזה הפך לדבר שבשגרה: על אחת כמה וכמה סיבה להיזהר ממנו ולשאור בספק את תוקף הקביעה. מכיוון שעם ההתחממות הגלובלית, אלה […]