הורדה: איביולב, הצגת תוכנית הביו-שמנים של אירופה


שתף מאמר זה עם החברים שלך:

Biolubrifiants et environnement : la solution végétale: présentation du programme Ibiolab par Carine ALFOS, coordinatrice du Projet IBIOLAB, responsable équipe projet Lipochimie Technologie

Les lubrifiants en Europe en quelques lignes:
– Consommation européenne de lubrifiants: 5 millions de tonnes en 2001
– Plus de 95% du marché = lubrifiants à base d’huiles minérales
– 30% des lubrifiants finissent dans l’écosystème
– Peu d’expérience dans l’utilisation des huiles végétales
– Problème principal des PME du secteur des bio-lubrifiants (80% des acteurs) : difficulté pour la commercialisation et l’intégration des produits bio
– But du projet IBIOLAB: augmenter la part de marché des bio-lubrifiants, en renforçant la compétitivité des PME.

תמיכה בכנס כרטיס של 5ieme ביומסה מפגשים על Biolubrifiants מאורגן על ידי Valbiom

עוד: שימון ושימון ממקור צמחי

קובץ הורד (מנוי לניוזלטר עשוי להידרש): Ibiolab, présentation du programme biolubrifiant de l’Europe

הערות פייסבוק

השאירו תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים *