מחירי הדלק בצרפת: דיזל בקרוב יקר יותר מאשר בנזין?

שתף תוכן זה עם:

Le diesel moins cher que l’essence : serait-ce de l’histoire ancienne ? Tournant autour de 1,40€, le prix à la pompe du litre d’essence sans plomb 95 et celui du diesel sont désormais très proches.

« Jusqu’à maintenant, les taxes sur le diesel étaient moins importantes que celles appliquées à l’essence » מסביר נציג של סה"כ בעמודות של מאטן ואר. « Aujourd’hui, tout est aplani et nous devons faire face à une forte demande de gazole avec une offre qui ne suit pas. »

Depuis plusieurs décennies, l’avantage fiscal (TIPP moins importante que pour l’essence sans plomb) que représentait le Diesel pour le consommateur a nourri un véritable engouement en France pour ce type de motorisation : près des trois quarts des ventes concernent des véhicules diesel. Or, sur les marchés internationaux, hors taxes, le gazole se vend 15 à 20 centimes plus cher que l’essence. Un écart de prix qui compense la différence de fiscalité.

L’Europe importe 30% de son gazole depuis l’Est de l’Europe, principalement depuis la Russie (30 millions de tonnes par an), ce, alors que la production d’essence est excédentaire. La hausse de la consommation en France de 3% par an et une demande qui s’accroît dans les pays émergents font pression sur les prix du marché.

מצב שכעס דייגים. מאז יום שני נחסם חלק ניכר מנמלי הדיג של חוף האוקיינוס ​​האטלנטי, הערוץ והים התיכון, וכן כמה מחסני דלק.ביום רביעי, כאשר אנשי מקצוע דיג היו לפגוש את שרם, מישל Barnier, הם היו על 200 להפגין ברחובות פריז לתבוע תוכנית לשמור על הפעילות שלהם.

מקור: src: UFIP, אקספרס, Dauphine, מגמות- Trend

למידע נוסף ולדיון: le Diesel au même prix que l’essence?

הערות פייסבוק

שתף תוכן זה עם:


השאירו תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים *